Klart till drabbning

			T:  Åke Söderblom
			M: Jules Sylvain

Var svenska flottan än ä'
den flotta svenskan är me'
det är en sanning från rullande våg.
Så svenska tös vad du gör,
så lystra till när du hör,
den där signalen du kommer ihåg.

Klart till drabbning,
klart till drabbning, signalerar jag till dej.
Klart att vända, 
klart att sända, dej en hälsning ifrån mej.
(att jag tror på dej)

Annars så finns det nog flickor 
i syd och nord,
att vänta på.
Ja, så längre som det väl
är ombord för vinden blåkragar slå.
Men min jänta, vill du vänta
signalerar jag till dej.
Klart till drabbning, klart till kärlek
klart emellan dej och mej.

- Tillbaka -
- Till första sidan -