På allt har jag kissat

				Mel: Skånska slott och herresäten

På gator som trampats av Ask och von Platen,
på stenar som blickat på Broman, Piraten
På Lundagårds träd som har skuggat Tegne´r,
på allt har jag kissat och lustfyllt blött ner.
- Tillbaka -
- Till första sidan -