På allt har jag kissat

				Mel: Skånska slott och herresäten

På gator som trampats av Ask och von Platen,
på stenar som blickat på Broman, Piraten
På Lundagårds träd som har skuggat Tegnér,
på allt har jag kissat och lustfyllt blött ner.
- Tillbaka -
- Till första sidan -