Helangår-a katt

				Mel: Vi gå över daggstänkta...

Det var en gång en hel-angora-katt, fallera,
som älskade en vanlig bonna-katt, fallera.
och följden blev en jamare,
fast den var lite tamare.
Det var ju blott en halv-an-går-a-katt, fallera.
Ja, följden blev en jamare,
fast den var lite tamare.
Det var ju blott en halv-an-går-a-katt, fallera,
- Tillbaka -
- Till första sidan -