Ki-Katarina

			T: Emil Norlander

Jag stammar en smula och det är därför,
att jag blivit rysligt bedragen.
Min Ki-Katarina sej osynlig gör
se´n senaste skärtorsdagsdagen.
Att hon ej drog bort på en kvast, är jag trygg -
ty kvasten den slet hon först ut på min rygg...

Du tjusande Ki-Katarina,
ej maken till dej kan jag få. -
Och trots all min kärleks-pi-pina,
jag älskar dej gruvligt ändå.
Du tjusande Ki-Katarina,
ej maken till dej kan jag få. -
Och trots all min kärleks-pi-pina,
jag älskar dej gruvligt ändå.

Nog var "O, Charlotta" rätt bra mången gång,
liksom "Adelaide" bland de fina,
men varmare tolka´ jag alltid den sång,
jag ägnade Ki-Katarina.
Att jag är så taktfull, det kommer visst sej
därav att hon bultade takten i mej ...

Du tjusande Ki-Katarina,
ej maken till dej kan jag få. -
Och trots all min kärleks-pi-pina,
jag älskar dej gruvligt ändå.
Du tjusande Ki-Katarina,
ej maken till dej kan jag få. -
Och trots all min kärleks-pi-pina,
jag älskar dej gruvligt ändå.

En skönhet hon var, vilkens like ej finns,
med ögon som ingen bör klandra.
På samma gång hon såg på mej, som jag minns,
hon - tittade på alla andra.
Och fast hon var liten och smal som en sill -
så nog räckte händer och fötterna till ...

Du tjusande Ki-Katarina,
ej maken till dej kan jag få. -
Och trots all min kärleks-pi-pina,
jag älskar dej gruvligt ändå.
Du tjusande Ki-Katarina,
ej maken till dej kan jag få. -
Och trots all min kärleks-pi-pina,
jag älskar dej gruvligt ändå.

När senast vi träffades i saluhalln,
så strök hon sin hårtofs ur pannan,
med ämbaret skulle hon slå mej i skalln -
men råkade träffa en annan ...
När så kom polis, gav hon uti sin skräck
en hurril åt den - och se´n är hon puts weg ...

Du tjusande Ki-Katarina,
ej maken till dej kan jag få. -
Och trots all min kärleks-pi-pina,
jag älskar dej gruvligt ändå.
Du tjusande Ki-Katarina,
ej maken till dej kan jag få. -
Och trots all min kärleks-pi-pina,
jag älskar dej gruvligt ändå.
- Tillbaka -
- Till första sidan -