Kalle me' spånken 

				Mel: Kalle på Spången

Vart går man när bolaget bommat och stängt?
Till Kalle Kalle Kalle Kalle me' spånken.
Vem är det som dessa buteljer har krängt?
Jo, Kalle Kalle Kalle Kalle me' spånken.
Ja, tack vare honom vi har nått vårt mål:
En dygnet runt service utav alkohol.
Så A-laget vill därför höja en skål.
För Kalle!
Vilken Kalle?
Jo, Kalle!
Vilken Kalle?
Jo, Kalle Kalle Kalle Kalle me' spånken
- Tillbaka -
- Till första sidan -