Nu sitter jag på kåken
(Folsom prison blues)

				SvT: Cacka Israelsson
				M: Johnny Cash

Nu sitter jag på kåken, i min lilla cell,
sitter här och deppar ifrån morron och till kväll.
Ja, jag torska på ett halvår, och jag har hälften kvar.
Jag får sitta här och uggla, i nitti' långa da'r.

Jag sitter här och lyssnar, när tågen drar förbi,
och drömmer om den da' när det är muck och man är fri.
Då ska jag sätta mej på tåget och fara härifrån,
och morsan hon är happy att få tillbaks sin son.

Jag bodde hos min morsa, vi hade't ganska knappt,
då börja jag att drömma om att fixa stålar snabbt.
Så vi plundra' automater, se'n snodde vi en bil,
och se'n fastna vi i spärren efter bara en mil.

Dom säjer här på kåken: "De' ä' lika bra ge opp",
för den som en gång torskat finns det inte minsta hopp.
Men så länge det finns liv, så finns det hopp ändå,
och en dag när tåget kommer, så ska' jag kliva på!
- Tillbaka -
- Till första sidan -