Kaffe utan grädde
				
				T: ?
				M: ?

Kaffe utan grädde, är som kärlek utan kyssar,
och kärlek utan kyssar, är väl ingen kärlek säj?
Om vi i skogen vandra, eller uppå havet kryssar,
får det inte fatts kyssar, inte heller grädde sej.
Minns när du köper flaskan eller tuben ner i bo'n,
naturgrädde ska' de' va, skyddsmärket flickan med kon.
Och kärlek utan kyssar, är som kaffe utan grädde,
och kaffe utan grädde är väl inget kaffe säj?

Bara glädje dagen rymmer, du får inga gräddbekymmer,
Mjölkcentralens steriliserade grädde den är jämt okej.
Den står aldrig och ser sur ut, den kan tagas med på tur ut,
Vår och vinter, sommar och höst jämt lika bra den håller sej.

Kaffe utan grädde, är som kärlek utan kyssar,
och kärlek utan kyssar, är väl ingen kärlek säj?
Om vi i skogen vandra, eller uppå havet kryssar,
får det inte fatts kyssar, inte heller grädde sej.
Minns när du köper flaskan eller tuben ner i bo'n,
naturgrädde ska' de' va, skyddsmärket flickan med kon.
Och kärlek utan kyssar, är som kaffe utan grädde,
och kaffe utan grädde är väl inget kaffe säj?


Inspelningar: Kaffe utan grädde / Gösta Jonsson / Ork. / 02 nov 1938 / Sonora reklamskiva U.N. //
- Tillbaka -
- Till första sidan -