Med käckhet, fräckhet och täckhet

				T: Gus Morris
				M: Kai Gullmar

En sjöman kan säga till sin lilla vän,
"Here I am my sweetheart".
Och flickan hon kan också giva igen,
"There you are my sweatheart"
Men sjömannen far han
och går sällan bet.
I nästa hamn tar han
sin chans ty han vet: Att

	med käckhet kan man komma långt,
	med fräckhet kan man komma längre.
	Men med täckhet och vackra ögon därtill,
	kommer man så långt man vill.
	Och skeppet seglar snart igen,
	och breven kunna dröja länge.
	Men din flicka som hemma väntade går,
	i drömmarna dej alltid når.

Sjöman du skall sjunga,
hur ditt skepp kan gunga
på våldsamt hav.
och om de presenter,
du har givit jänter,
som du hölla av:  Ty

	med käckhet kan man komma långt,
	med fräckhet kan man komma längre.
	Men med täckhet och vackra ögon därtill,
	kommer man så långt man vill.Inspelning(ar): Karin Juel / Waldimirs orkester / 31 jan 1935 / HMV X 4402 / Hilmer Borgeling / Gösta Westerlunds orkester / jun 1935 / Sonora 3081 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -