Jungman Jansson
(Sailor Jansson)

				T&M: Dan Andersson
  
Hej och hå, Jungman Jansson 
redan friskar morgonvinden, 
sista natten rullat undan, 
och Constancia ska gå. 
Har du gråtit med din Stina, 
har du kysst din mor på kinden, 
har du druckit ur ditt brännvin, 
så sjung: hej och hå! 
  
Hej och hå, Jungman Jansson, 
är du rädd din lilla snärta, 
ska bedraga dej, bedraga dej, 
och för en annan slå. 
Och som morgonstjärnor blinka, 
säj, så bultar väl ditt hjärta! 
Vänd din näsa rätt mot stormen, 
och sjung: hej å hå! 

Hej och hå, Jungman Jansson, 
kanske ödeslotten faller, 
ej bland kvinnfolk, 
men bland hajarna i söderhaven blå. 
Kanske döden står och lurar, 
bakom trasiga koraller, 
han är hårdhänt men hederlig, 
så sjung: hej å hå! 
  
Kansker sitter du som gammal 
på en farm i Alabama, 
medan åren skiktas långsamt, 
över tinningarna grå. 
Kanske glömmer du din Stina, 
för ett fnask i Yokohama - 
Det är slarvigt men mänskligt - 
så sjung: hej å hå!

Hej och hå, Jungman Jansson,
nu är tiden snart försvunnen,
och den röda solen sänker sig, 
uppå atlanten grå.
Här på livets kväll man tänker,
på de kära som nu väntar,
då är det sent att klaga,
så¨sjung hej och hå.


Inspelning(ar): Bigge Holm (Nonne Hall) / Grand dansork. / 14 dec 1937 / Grand 053 / Bo Hallman (Nonne Hall) / Dansork. / / Silverton 3168 / Gustaf Hj. Lundquist / Dragspel / okt 1935 / Colorit 174, 176 / Gösta Jonsson / Gösta Jonsson och hans ork. / jul 1937 / Sonora 3294 / Hans Bjerkeling / Vagabondork. / okt 1935 / Toni 624 / Harry Brandelius / Waldimirs ork. / 23 sep 1937 / HMV AL 1347, AL 2439, X 4916 / Harry Brandelius / Waldimirs ork. / 23 sep 1937 / RCA Victor 26-1052-A (US) / Harry Brandelius / Waldimirs ork. / 23 sep 1937 / Victor 26-1052, V-24169 (US) / Harry Brandelius / Åke Jelvings ens. / 06 okt 1955 / HMV X 8576 / Sven-Olof Sandberg / Ork. / 05 nov 1937 / Scala 107 / Fred Carlsten / / N.Y. jan 1928 / Columbia 26069-F /
- Tillbaka -
- Till första sidan -