Julia - Julia

				T&M: Stig Olin

Julia, Julia, Julia,
står du och väntar på din balkong.
Julia -- Julia -- Julia,
Blommorna har jag i en kartong.
Oh, Julia -- Julia -- Julia
Romeo -- Romeo -- Romeo...
kasta nu genast din nyckel,
när Romeo kommer per cykel.
Oh, Julia -- Julia -- Julia...
Romes -- Romeo -- Romeo
ljuvlia kulia flamma
vi gifter oss nu i kväll.

Julia -- Julia -- Julia
aldrig nå'n annan man blir så'n.
Julia -- Julia -- Julia
för dig som Romeo, Shakespearpassion.
Oh, Julia -- Julia -- Julia,
Romeo -- Romeo -- Romeo,
Jag blir disponen för din trädgård,
när vi plankat ner den till brädgård.
Oh, Julia -- Julia -- Julia,
Romeo -- Romeo -- Romeo,
till vittne tar vi din amma,
när vi gifter oss nu i kväll.


Inspelning(ar): Stig Olin - (Daisy Schörling) / Sam Samsons ork. / 06 nov 1951 / Telefunken A 3247 / Stig Olin - (Daisy Schörling) / Sam Samsons ork. / 06 nov1951 / Musica A 3247 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -