Ju mera öl vi dricker

				Mel: Ju mer vi är tillsammans

Ju mera öl vi dricker,
vi dricker, vi dricker.
Ju mera öl vi dricker,
ju rundare vi bli.
För rundare är sundare,
och sundare är rundare.
Ju mera öl vi dricker,
ju rundare vi bli.
- Tillbaka -
- Till första sidan -