Jolly Bob från Aberdeen

			T&M: Lasse Dahlquist

Jolly "Jolly Bob" var en glad sjöman som var född i Aberdeen.
Han var mönstrad av och gick nu i lann'
för en tös från Golders Green.
Hon var anställd i baren på ett ölcafé,
ja, bara det var värt entré.
Hon älskade Jolly Bob på många sätt,
men mest för han jiggade så lätt.

Och runt omkring satt alle man och sjöng och klappa' takten
och Jolly Bob han jiggade för vin och kärleks skull.
Adia, adia. Adia, adia,
Han hade lärt sej rätta takten utav dunket från maskin.
Adia, adia. Adia, adia,
Ja det var jolly "Jolly Bob" från Aberdeen.

Jolly "Jolly Bob" gick till flickans far,
ty med storm ska kvinnan tas.
Han var stor och stark och hans yrke var, stuveriarbetarbas.
"Well, old man, jag ser gärna att vi två blir släkt,"
sa Bob helt fräckt, det lät så käckt.
Men gubben han sade: "All right young man,
men först ska ni visa vad ni kan."

Och run omkring satt stuvarna och sjöng och klappa takten,
och Jolly Bob han jiggade för hopp och kärleks skull.
Adia, adia. Adia, adia.
Och stuveriarbetarbasen blev förtjust och bjöd på gin.
Adia, adia. Adia, adia.
Ja, det var jolly "Jolly Bob" från Aberdeen.

Nu har Jolly Bob blivit stadgad karl och fått äktenskapslicens.
Han har till och med blivit lycklig far,
så det verkar utan gräns.
Och det händer ibland när andan faller på,
att han får stå, för fjorton små,
och klädd i sin slitna gamla sjömansrigg,
ge rätta lektionen i en jigg.

Och runt om kring stå ungarna förtjust och klappar takten,
och Jolly Bob han jiggar för den goda sakens skull.
Adia, adia. Adia, adia.
Och sista skriket vaggas taktfast utav hon från Golders Green.
Adia, adia. Adia, adia.
Ja, det var jolly jolly jolly "Jolly Bob" från Aberdeen.

- Tillbaka -
- Till första sidan -