När Johan i Kleven fyllde jämna år

				T: Anders Benediktsson
				M: Gideon Wahlberg (Bonnjazz)

 Nu Johan i Kleven har fyllt jämna år,
 det blev ett kalas som har satt djupa spår.
 De' börja' på natten precis klocka' tolv,
 en knall så de' skaka i väggar och golv.
 Grannarna de hade laddat upp med dynamiten,
 men hade inte tänkt att spränga hela jädra skiten,
 men nå'n hade gjort ett beklagansvärt fel,
 så la'gårn den rasa' ihop till stor del.
 Ut sprang all djuren, ja de skrek ju som för livet,
 hönorna och tuppen de försvann, det är ju givet.
 Katten han klättrade upp i ett tall,
 och korna de sprang ju till skogs när det small.

 Ja Johan och kärringa vakna förståss,
 och trodde ju säkert hin håle var loss.
 Rusade ut genom döra' me' språng,
 de hann ente tänka på kläder en gång.
 När de så kom ut på går'n i bara adamsdräkten,
 sto' grannarna och sjöng för dom i arla morgonväkten.
 De sjöngo och skråla' för fullaste hals,
 se'n hissa' de Johan och sjöng ju en vals.
 (För med en enkel tulipan uppå bemärkelse da'n)
 Och eftersom de inte kunde sägas vara nyktra,
 så när de hissa' Johan hamna' han på ända-lykta,
 Han landade ju med ett vådeligt brak,
 rakt uti hoa med grisarnas mat.

 Se'n hjälpte de Johan att kravla sig opp,
 och han bjöd dom in för att få sej en kopp.
 Först blev det kaffe och tårta med dopp,
 och se'n drack de halver till sola gick opp.
 Johan hade låtit apparaten gå på full fart,
 så i varje vrå av huse' fanns det någe drickbart.
 och kärringa hans hade gjort äppelvin,
 men det var nå't fel för det smaka ju gin.
 När se'n så klocka' börja närma sej fram över elva,
 fanns det ingen där som kunde stå för sej själva.
 Nej folk låg och sov över stolar och bord,
 de flesta de hade ju redan fått nog.

 Men se'n frampå da'n kom ju hela hans släkt,
 med bröder och systrar och svärmor så käckt.
 Han fick ju presenter av alla de slag,
 och var nästan borta i papper ett tag.
 När sedan kvällen kom som slut på denna långa dagen,
 kom Johansson i granngår'n med sitt dragspel uppå magen.
 Se'n dansa' de hambo och shottis och vals,
 tills inte de hade nå'n anda kvar alls.
 De dansa' hela natten tills det började att dagas,
 men Johan han sov ruset av sej i sin gamla lada,
 Ja, det var en fest som till hävderna gå,
 när Johan i Kleven han fyllt jämna år.
- Tillbaka -
- Till första sidan -