Jazzbalen i Hönsalösa
(Texten avskriven från skivan, därför inte helt ok.)

				T&M: Ronalds - Carlsson

Fastän Hönsalösa blott är en mindre socken
där nattlivet är utav enklare klass.
Så finns där en dräng som har ..... i söndagsrocken
och rättarns Lovisa hon är fin på jazz.
Så här om da'n de bilda Hönsalösa jazzorkester,
kapellet det kallades ju skrammel och skräll.
Så nu vid alla barndop och på alla större fester,
det blåses av Hönsalösa jazzkapell.

Karl-August som har längsta armarna i sockna,
var liksom födder till dragbasunist.
Trumpet vart herr Nils som av mycket mat har tjockna
så han uppå väder aldrig lider brist.
De köpte basfiol och handklaver och nyckelharpa
och Stenhuggar-Kalle han blev trummis förstås.
och Karlssons spela zittra, han är van te slå på harpa,
för gumman och han ibland i ...... slåss.

I rättarens brygghus de blåste i sej öva,
så nattron i byn den vart tämligen klen.
Och grisarna matlusten tappa och blev döva,
och torparens halta märr hon föll i sken.
De spela "Kväsar-valsen" tills Karl-August börja hicka
och "Mor lilla morsan lyssnar du på mej i kväll."
Men Karlsson sa: Vi får allt lov te' skaffa lite dricka, 
så det blir nå'n sprätt på vårat jazz-kapell".

Och så kom där bud ifrån fjärdingskar'n i Blåsten
att spela på dotras förlovningskalas.
Karl-August med skurpulver gnodde med sin .... 
se'n styrkte di nerverna med var sitt glas.
Å' se'n dom klämde i med bröllopsmarschen från Ulfåsa
fast Karlsson han .... stämde opp "Sov i ro"
.... Fiskarvalsen från .... .... å blåsa
och .................... djupa mo.

Och Stor-Sven han ryckte och slet i bälgaspelet,
på "Alte Kameraden" sparck bälgen isär.
Han var nog för armstark ty de' var hela felet
förresten så var det inte hans klaver.
De spela "Helan går"och "Alpens ros" och "Halta Lotta" 
dom låtarna ........
De börja' å'  se flugor och trumpeten börja hotta,
ni skulle ha hört dom fram mot klocka' två.

När klocka' var tre hade blåsorkestern spruckit,
i bastrumma' stenhuggar'n sov som en stock.
Och Karlsson förstås som .... rätt så mycke druckit
gick hem till sin gumma klädd i .....kar'ns rock.
Karl-August vingla iväg med dragbasun till rättarns piga
och blåste så folk de trodde elden var lös.
Men pigan sa: "Ni musikanter är så underliga, 
för jämnan så har de någen mutter lös.


Inspelning(ar): Hans Bjerking / Dragspelsorkester / 15 apr 1937 / Toni 584 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -