Jag längtar hem till Norden

				T&M: J. Bourns

Långt från hemmets strand,
man längtar hemåt i bland.
I hjärtat tändes en lust,
och håg till hemlandes kust.
Man minnes björkar som buga,
invid en röd liten stuga.
Och de kära,
så nära,
i drömmarna då bli.

	Jag längtar hem, ja, hem till Norden,
	hem till min far och till min mor och till min mö.
	Jag längtar hem, jag längtar hem, till fosterjorden,
	till djupa dalar, höga berg, och is och snö.
	Vart i världen jag far jämt jag vankar
	uti drömmande hembygdstankar.
	Jag längtar hem, jag längtar hem, ja, hem till Norden,
	där vill jag leva och där vill jag dö


Inspelning(ar): Johnny Bode / Willard Ringstrands ork. / 31 jan1941 / Sonora 3766 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -