Jag har hört om en stad

				T: Lydia Lithell
				M: Rysk folksång
	
Jag har hört om en stad ovan molnen,
ovan jordiska dimhöljda länder.
Jag har hört om dess solljusa stränder,
och en gång, tänk en gång är jag där.
Hallelulja, jag högt måste  sjunga,
hallelulja,jag går till den staden.
Om än stegen bli trötta och tunga,
bär det uppåt och hemåt ändå.

Jag har hört om ett land utan tårar,
utan sorg, utan nöd, utan strider.
och där ingen av sjukdom mer lider,
och en gång, tänk en gång är jag där.
Hallelulja, där fröjadas vi alla,
hallelulja, vart tvivel försvunnit.
Aldrig mer skall jag stappla och falla,
Jag är framme, ja,hemma hos Gud.

Jag har hört om den snövita dräkten,
och om glansen av gyllene kronor.
Jag har hört om den himmelska släkten,
och en gång, tänk en gång är jag där.
Hallelulja, jag fröjdas i anden,
jag han höra den himmelska sången,
och det sliter i jordiska banden,
ty jag vet, jag  skall snart vara där.


Inspelning(ar): Erland Dahlgren - kör / Jerry Högstetes ork. / 1954 / Sonata 302 / Erland Dahlgren, kör / Harpa, flöjt / 23 nov 1953 / Sonora 6046 / Sven Björk - kör / Ork. (D: Jerry Högstedt) / 24 okt 1949 / Cupol 4293 / Tempelkören / Hemmets Härold X 223 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -