Johan på Snippens Ford

				T: Skånska Lasse
				M: René Gaston Wahlberg

Nu Johan på Snippen har köpt sej en Ford,
i hastighet slår han nu märras rekord.
Han skramler i kröka, han ä' ente ny,
han köpt'en begagnad i Skillingaryd.
Den är inte vacker Johans bil att beskåda,
liknar inte bil men mycket mer en gammal låda.
men vad gör det? Det är ju samma sak,
Johan har alltid sin särskilda smak.
Motorn den är prima fast bensinetanken läcker,
in till sta'n i alla fall en tie liter räcker.
Johan han sitter så styv vid sin ratt,
ja, då ska ni tro han är karl för sin hatt.

	För hadderi å hadderi å hadderittihôla,
	tjo va' de' går fasten väjarna är smala.
	Johan han sitter så styv vid sin ratt, 
	ja då ska ni tro han är karl för sin hatt.

Var sönda' när klocka' går in emot sju,
och tuppen har galit sitt kuckeliku.
Då tar Johan ut bilen ur sitt foderal,
och säjer till familjen i lämpligt antal:
"Opp ur sänga, nu står bilen färdi' här på gården,
nu så ska vi ut och åka hela dan' med Forden.
Mor stoppa in lite skinka och korv,
jag har en låda bär bak i min skorv.
Vi ska' åka in till sta'n ä' se på karuseller,
å' så köpa ungarna en strut med karameller.
Packa nu in er ordentligt så att,
jag kan sitta lugner sej själv vid min ratt.

	För hadderi å hadderi............

Se'n åker familjen från ägan'es grunn'
å' de' går så de' visslar uti Askersund.
Å' mor skriker te': "Har du fått en pilleknark?
Jag tror vedu Johan att bensin ä' för stark!
Hördu Johan du försökte få te' stanne ratten, (?)
de ä' bäst å' spä' bensinen ut mä' lite vatten.
Så de' går sakta och säkert e' stunn,
se'n kan mä barna ja' känne mej lugn!"
Å' tyst mä dej kärring, en bil ska' väl gå unnar,
kör en för sakta får en mä sej alle hunnar.
Han som har körkort mä namnet uppå,
han vet väl bäst hur en fordbil ska' gå!

	För hadderi å hadderi...............


Inspelning(ar): Erik P:son Friberg / Fred Winter, piano / 03 maj 1929 / HMV AL 1136, X 3056 / Skånska Lasse J:r (Walter Larsson) / Olle Johnny & Co / 04 jan 1939 / Odeon D 5444 / Skånska Lasse J:r (Walter Larsson) / Olle Johnny & Co / 04 jan 1939 / Scala 221 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -