I sommarens soliga dagar

				T: ?
				M: ?

I sommarens soliga dagar,
vi gå genom skogar och hagar,
på färdens besvär ingen klagar,
Vi sjunga var vi gå, hallå, hallå.

	Du som är ung, kom med och sjung,
	och sitt ej hemma slö och tung.
	Vår sångartropp, han gångar opp,
	på kullens allra högsta topp.
	I sommarens soliga dagar,
	Vi sjunga var vi gå, hallå, hallå.

När vårliga vindarna susa,
när natt liksom dag äro ljusa,
ja då skola sångerna brusa.
Vi sjunga var vi gå, hallå, hallå.

	Du som är ung, kom med och sjung....

Bland mognande skördar som gunga,
vi vandra i klunga och sjunga,
de gamla som hör oss blir unga.
Vi sjunga var vi gå, hallå, hallå.

	Du som är ung, kom med och sjung....

När höstvindar ila så kalla,
när vita små flingorna falla,
vid minnet så tralla vi alla.
Vi sjunga var vi gå, hallå, hallå.

	Du som är ung, kom med och sjung....
- Tillbaka -
- Till första sidan -