I Honolulu

				T: S.S. Wilson
				M: ??

Jag har farit runt i världen,
men den allra sista färden,
till Honolulu på Hawaiis strand,
waais strand, waiis strand.
aldrig någonsin jag glömmer
ty båd' dag och natt jag drömmer,
om Honolulu, där en dag jag gick i land.

	I Honolulu,
	går man klädd liksom en zulu,
	med ring i näsan på zuluvis.
	Men förresten är kutymen,
	att där man glömmer bort kostymen,
	Följ med till Honolulu - det är ett paradis.
- Tillbaka -
- Till första sidan -