Heckelbrycken Ossenfeffer Schlachen Bachen Baden an der See
(Gilly Gilly Ossenfeffer.....)

				SvT: Povel Ramel
				M: Hoffman & Manning

Uti Äpplatorp, satt en glad figur,
och planerade, en semestertur.
Med sin spargris spräckt, 
och med ett fint prospekt,
från Heckelbryckel Ossenpfeffer Schlachenbachenbaden an der See.

Via tåg och båt, gick hans färdprogram,
tills en vacker dag, han var kommen fram.
Han kom dit i bil, och skylten tog en mil,
med Heckelbryckel Ossenpfeffer Schlachenbachenbaden an der See.

Han kom till lyxhotellet, i hallen gick ett sus,
gav var sin knapp till bärarna och bjöd portiern på snus.

Första da'n han sov, fram till klockan fem,
andra da'n gick åt, till att skriva hem.
Han med slit och svett, sej lärde stava rätt,
till Heckelbryckel Ossenpfeffer Schlachenbachenbaden an der See.

När tredje da'n på plagen, han gjorde sin entre,
i badkappan från handelsbo'n så flydde folk och fä.

Där på stan's roulett, hans intresse slök,
på en kort sekund, hela kassan rök.
Han blev skrapad bar, långt förrän det dej tar, att säja
Heckelbryckel Ossenpfeffer Schlachenbachenbaden an der See.

På konsulatets pengar han se'n blev skickad hem,
så satt han på sitt torp igen med tre å sjuttifem.

Ja där satt han still, i den rock han hyrt,
och hans valspråk var: "Resa bort är dyrt"
Som behållning blott, en tunghäfta han fått,
av Heckelbryckel Ossenpfeffer Schlachenbachenbaden an der See.

Han svor att aldrig resa, tillbaka dit igen,
det löftet har han hållit och håller faktiskt än.

Nu har åren gått, det var länge se'n,
och med håret grått, sitter han igen,
med sin spargris spräckt, och med ett fint prospekt
./. från Zippeltaffel Kuchenbachen Nytzenringen Schlechen an dem Rhein./.


Inspelning(ar): G. Bergqvist - P. Ramel / Ideon-Tonhalle-orch. u. Leitung v. Prof. Dir. Mus. E. von Johansson / okt 1954 / Knäppupp 1 / Charlie Norman / Harry Arnolds ork. / nov 1954 / Nmetronome J 357 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -