Hamnens ljus
(Harbour lights)

			SvT: Bo Roger
			M: J. Kennedy - H. Williams

En flicka ensam går, vid hamnen och drömmer.
En liten glädjetår, i ögat hon gömmer.
Hon följer varje båt, som går mot kajen in,
Långt ifrån fjärran, hon väntar vännen sin.

	Hon ser på hamnens ljus, och ber dem lysa utåt världen,
	i vindens stilla sus, hon söker finna tröst.
	Hon ber att hamnens ljus, skall hjälpa sjömannen på färden,
	i varje böljas brus, där hör hon vännens röst.
	Det kommer skepp av trä och ångare av stål,
	och runt om hör hon alla länders tungomål.
	I detta hamnens brus, hon går timme efter timme,
	hon ser på hamnens ljus, och efter vännen sin.

Hon vänder blicken hän, mot himlens stjärnor,
mot tusen lyktors sken, och skeppens lanternor.
De hjälpa henne se, mot havets dunkla blå,
där båtar komma, och båtar ständigt gå....

	Hon ser på hamnens ljus...........
- Tillbaka -
- Till första sidan -