Hambo på Fjället

				T&M: Anders Benediktsson ©

Nu är lörda'n här, och vi oss fina klä'r
i kväll så är det dans på Fjället.
Alla vill va' med, ja även våran sme'
har tagit på sej bästa stället.
Jäntorna från byn, blir rosiga i hyn,
när hambon går till danskapellet.
Drängarna de trivs, när de fått nå't till livs,
och snart de börjar slåss i stället.

	Humöret är på topp, det går som i galopp,
	och stjärnor syns på himlapellen.
	Ingen är väl sur, för allt går ju i dur,
	och varm och ljus är sommarkvällen.

Drängen och hans tös, hon verkar lealös,
de skuttar runt i hambosvängen.
När dansen går i kväll, är varje män'ska säll,
och ingen vill gå hem till sängen.
Alla mår ju bra, och så skall det ju va',
när dansen går i sommarkvällen.
Men snart går solen opp, då får det vara stopp,
då går vi hem till fårskinnsfällen.

	Humöret är på topp.....
- Tillbaka -
- Till första sidan -