Glöm inte att gå hem

				T&M: Ulf Peder Olrog

Glöm inte att gå hem innan ni - 
går och lägger er flickor.
- Tillbaka -
- Till första sidan -