Vi är glada

				Mel: Petter Jönsson

Att vi är glada det kan man höra på sången.
Att vi är fulla det kan man se uppå gången.
Nu tar vi snapsen, ty alla tycker vi om ´en,
och känn hur härligt den rinner ner uti vommen.
- Tillbaka -
- Till första sidan -