Gatans serenad

				T&M: Jokern - Paddock

Hör du hur sorlet växer
hur staden sjunger i kväll.
Trafikens brus blir till en symfoni,
Men om du riktigt lyssnar så skall du finna däri,
en underton av hjärtats melodi.

	I kväll en sång du får,
	du hör den var du går.
	Du ler och dansar sköna stad,
	och din är gatans serenad.
	Du ger åt din publik,
	ett stänk av romantik.
	Likt pärlband se vi lycktors tända rad,
	hör, gatans serenad...

Rytmen är själva livet,
som här pulserar var dag.
Och melodin går i dur och moll.
Var liten mänska har i det stora spelet sin roll,
i rampljus av neon. Från alla håll
- Tillbaka -
- Till första sidan -