Gärdebylåten

			T: Nils Ferlin
			M: Hjort Anders Olsson

Viljen i så lekom vi fiol med varandra,
viljen i så lekom vi fiol med varandra,
vindarna ha stillnat kring vår lek,
och Siljan ligger blek.
Tonerna de ger oss både skrattet och gråten,
viljen i så spelom vi nu Gärdebylåten;
frejdigt kvintilerar ni som vi: folioli.
Låtom stråkarna gå från moll till brusande dur,
Se skyarna! Hör klangen  vill i björk och fur,
från säterkullans lur.
Låtom stråkarna gå från moll till brusande dur,
tills solen klättrat över skogens gröna mur, sommargröna mur.
- Tillbaka -
- Till första sidan -