Gångbarsch

				Uppt: M. Briandt

Här ni ser en munter skara,
över land och rike fara,
tralla, lalla, lalla, tralla, lalla, lalla,
Dä ä' pojkar som vill leva, 
glada livet i var skreva,
tralla, lalla, lalla, tralla, lallan, lej.
Rallarlivet är så härligt,
fast ibland besvärligt.
Men blir för svårt för oss nå'n gång ta vi upp vår rallarsång
Trallala lallan lej! Hej!
Trallala lallan lej! Tjo!
Trallala lallan, trallala lallan, trallala.
- Tillbaka -
- Till första sidan -