Gamle kamrat T&M: Lasse Dahlquist Genom natten blå går färden, sedan dagen lagt sig till ro. Lungt och fridfullt sover världen, unde himmelens mörka stjärnebro. Gamle kamrat, trogne vän på färden, Gamle kamrat, ut i vida världen. Går nu vår väg och vi vet att den kanske hemåt bär. Men jag vet att vad som än må hända, är jag alltid lika lugn och trygg. när du bär mig i natten och jag sitter i sadeln på din rygg Hör, hör vår egen melodi, sjung vår gamla ryttarsång Hör, hör vår egen melodi, Sjung den hela natten lång, Gamle kamrat du är liksom jag en enkel soldat. lika inför lagen. Krig eller fred stå vi alltid på post i samma led.
- Tillbaka -
- Till första sidan -