Fröken Fredriksson

				T: 
				M: 

Ni har väl hört om fröken Fredriksson och hennes sedeslösa liv?
Hon har fått sparken nu och flytt från sta'n det sägs att det fanns ett motiv.
För att börja ifrån början var det så att hon gick ut på sin balkong,
och skulle vattna sina blommor som man gör när det blir torrt nå'n gång.

Det var varmt och det var morron, hon hade blott morgonrocken på,
och i samma stund hon lyfte vattenkannan kom en vindpust, tänk er då.
Den tog tag i hennes morgonrock där syntes hon i all sin nakna glans,
där kunde också historien va' slut om inte Svensson fanns.

Men herr Svensson i samma hus som alla vet är känd för sin moral,
han fick en chock efter han sett sej mätt fick sedlighetspolisen en signal.
Ja, ja så börja' karusellen Svensson hade sett en massa stå där,
man blir förvånad, undrar, när man vet hur närsynt Svensson annars är.

Alla rykten bara växte fröken Fredriksson blev snart en dålig tös,
det sa's rent ut av Svensson och av Svenssons fru: "Tänk att hon får gå lös."
och andra hade sedan länge redan misstänkt fröken Fredriksson.  Jo, jo,
och nästan att hon alltid log, det skulle bara dölja synden kan man tro.

Säj, har ni tänkt på sa fru Svensson Folk har sprungit där hos henne varje dag!
Vad tror ni rörläggar'n och telefolk och portvakten gör där?  Jag vet nog jag!
Och en gång var trädgårdsmästarn inne, det är en skam för trädgårdsmästarns fru,
det där med blommor och balkonglådor det fattar väl varenda männ'ska nu!

Men fru Svensson känner inte till att Svensson många gånger stått bak sin gardin,
och fått nå't drömmande i blicken varje gång som fröken Fredriksson gått in.
Så fröken Fredriksson hon sa nå't fult vid Svennsons dörr den da' hon for från sta'n. 
./.Sa någonting om hyckleri se'n sa hon tvi och f-a-n./.
- Tillbaka -
- Till första sidan -