Stora fötter T: Svarta Masken Mel: Jänter å flecker dä va´ mitt l Den dag jag te´ världen krånglat mej fram satt farsan och knäckte nötter. Men morsan ho´ grät å sa´: "Tocken skam! Va´grabben har stora fötter!" I skidtävling första priset jag tog. Tjo hejsan! Jag va´ ej trötter. Men inte på nå ´ra skidor jag stog jag åkte på mina fötter. Så växte jag opp, å så kom jag ut i livet åvalla krötter men bliga dä gjor´ vareviga stut å kviga på mina fötter. Å se´n vart jag kär, å hjärta dä slog å picka för gårdens dötter men jänta ho´ fnissa, å jag förstog ho´ fnissa åt mina fötter. Jag grät å jag sa´: "Å säger du nej, så tror jag bestämt jag flötter". "Dä blir inte gött", sa´fleckan, "för dej te´ flötte på dina fötter." I bröstet dä känns så könstigt å trångt, å värst ä´ dä när jag spötter för om jag än spötter allri´ så långt, jag spötter på mina fötter. Å när Sankte Per jag träffar en gång, där allting så ljust och gött är, så säger han nog: "Vår port är för trång å du har för stora fötter."
- Tillbaka -
- Till första sidan -