Stora fötter

				T: Svarta Masken
				Mel: Jänter å flecker dä va´ mitt l

Den dag jag te´ världen krånglat mej fram
satt farsan och knäckte nötter.
Men morsan ho´ grät å sa´: "Tocken skam!
Va´grabben har stora fötter!"

I skidtävling första priset jag tog.
Tjo hejsan! Jag va´ ej trötter. 
Men inte på nå ´ra skidor jag stog 
jag åkte på mina fötter.

Så växte jag opp, å så kom jag ut
i livet åvalla krötter 
men bliga dä gjor´ vareviga stut
å kviga på mina fötter.

Å se´n vart jag kär, å hjärta dä slog
å picka för gårdens dötter 
men jänta ho´ fnissa, å jag förstog
ho´ fnissa åt mina fötter.

Jag grät å jag sa´: "Å säger du nej,
så tror jag bestämt jag flötter".
"Dä blir inte gött", sa´fleckan, "för dej
te´ flötte på dina fötter."

I bröstet dä känns så könstigt å trångt,
å värst ä´ dä när jag spötter 
för om jag än spötter allri´ så långt,
jag spötter på mina fötter.

Å när Sankte Per jag träffar en gång,
där allting så ljust och gött är,
så säger han nog: "Vår port är för trång
å du har för stora fötter."
- Tillbaka -
- Till första sidan -