Följ mej bortåt vägen

				T&M: Povel Ramel

Jag tillhör ej dom som samlat gossar på hög
odlat romanser som sport.
Min första förälskelse,
den enda som dög.
Var av en vattentät sort.
	
Nog tyckte vi stundom att vår kärlek var slut,
fyllda av barnslig tragik.
Men varenda gång som det såg hotfullt ut
kom han listigt nog med just det här förslaget: 
	
Följ mej bortåt vägen, så skiljs vi längre fram.
Och med glädje jag bekänner,
efter fyra kilometer var vi vänner.

Sedan stog vår trohet välriktad i en famn.
Annars hade vi förståss
kanske ångrat oss
tids nog - längre fram

I tillvarons skiftningar, i berg och i dal
stor är den lärdom jag gjort
Den här lilla visan har sin egen moral:
Ingenting löser sig fort

Så när våra vägar bär åt olika håll
Har jag ett eget förslag:
Höger eller vänster spelar ingen roll
Alltid finns det plats för lite kompromisser

Följ mej bortåt vägen, så skiljs vi längre fram
Vi går din väg,
eller min väg.
Huvudsaken är att inte var tar sin väg

Uppskjut dina planer, det finns ju telegram.
Det du inte gör ida',
kan du hinna bra
tids nog - längre fram


Inspelning(ar): Brita Borg / Gösta Theselius ork. / 30 dec 1954 / Sonora 7833 / Povel Ramel / Erik Johanssons promenadork. / okt 1954 / Knäppupp 3 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -