Då varje män'ska har sin lilla flygmaskin

				T&M: Nils Perne - Sven Paddock

Rustar vi för freden, säj, va' gör vi då?
Jo, lägger nya leden, högt uti det blå.
Ty allting går framåt i dag med jättekliv,
vi tittar på Stockholm med framtidsperspektiv.
			
	Då varje män'ska har sin lilla flygmaskin,
	som man kan sköta lätt liksom en symaskin.
	Vid porten står jag ej som förr, när du i luften hör ett surr...
	Då rullar jag blott upp min lilla rullgardin,
	utanför fönstret ä' du med din flygmaskin.
	Vi ovan molnen tar en tur, det blir väl ljuvligt, eller hur!
	Då varje män'ska har sin lilla flygmaskin,
	som man kan sköta lätt liksom en symaskin.

Kan ni inte höra, bruset över sta'n!
Nu så ska vi köra, över Stureplan.
Det ligger i luften nå't särskilt absolut,
så här kan ni tro att det kommer att se ut:

	Då varje män'ska har sin lilla flygmaskin,
	som man kan sköta lätt liksom en symaskin.
	Va' vi behöver ä' en spak, ett litet Bromma på vart tak.
	Och alla svärmar vi omkring som snälla bin,
	när varje män'ska har sin lilla flygmaskin.
	Då har vi funnit vår natur, de' blir väl ljuvligt eller hur!
	Då varje män'ska har sin lilla flygmaskin,
	som man kan sköta lätt liksom en symaskin.
- Tillbaka -
- Till första sidan -