Finska valsen

				T: Ernst Rolf
				M: Hesekiel Wahlrot

Nu är det doft ifrån hägg och syren, 
violerna små kring tufvorna stå,
och hvar liten blommande blomma på ren, 
hon lyser i kvällsolens sken, fallera.
Å hvarje flecka går så säll i sommarkväll 
te dans där bort i vägen,
lite' smått förlägen, 
men ändå så trägen. 
Hvarje pojke gör sej finer, så han skiner 
lika grann som sola, —
gnolar gör enhvar uppå en ton sä bra å gla, fallera. 
Spelleman stämmer fiolen,  
Lisa ho' tummar pä kjolen: 
"Töser I hörde triolen;
nu spelar dom våran vals!"
Trasten han sjunger om kärlek och hopp, 
å göken han gal ner uti en dal,
å lärka ho' drillar kring svindlande topp 
å styr uti rymda sitt lopp, fallera.
Å så från klarinetten 
ljuder så polkettön 
uti aftonstunden
öfver sjö och sunden gör dess eko runden. 
Pyntad sä med kransen
hvirflar om i dansen hvarje tös i bygden. 
Brygden, som vi ha, den smakar oss så bra, ack ja, fallera.
Dansen bland blommor å blader 
den gör en sä löckli å gläder. 
Spell' inga jeremiader,
nej bara en glädjens låt!
Slutad är valsen å se'n med min vän 
vandrar jag hän ibland skogens trän.
I morron så blir det en helt annan sväng 
te gno uppå åker och äng, fallera.
Se Anna, Stina, Adelfina, Kajsa, Britta, 
hur de gå och titta
att en pojke hitta, 
jäsingen besitta. 
Lurar pojkar gör dom, 
deras lif förstör dom; 
tror I att det rör dom? 
Dör dom —
ä' de' för dom inte få, den dom vell ha, fallera.
Ja — fleckor di ä' liksom strömmen, 
som brusar ett tag å försvinner. 
Fleckor di ä' liksom drömmen,
som skiftar hvarenda natt!


Inspelning(ar): Finska valsen / Erik Källquist / Åke Fagerlunds dragspelsork. / dec 1934 / Kristall 1245 / Finska valsen / Instrrumental / Uppländska bondspelemännen / 1913 / Odeon A 145 539 / Finska valsen / Instrumental / Grammophon-orkester / våren 1910 / CRG / 280508 / Finska valsen / Instrumental / Lager och Olson / Columbia E 2776 (US) / Finska valsen / Instrumental / Sigurd Ågrens dragspelsork. / 29 maj 1941 / Telefunken A 5242 / Finska valsen / Åke Grönberg / Carl Jularbos orkester / 29 okt. 1943 / Sonora 7154 / Fleckeras vals (Finska valsen) / Charles G. Widdén - Erik Berg / Dragspel / Columbia E 2442 (US) / Fleckeras vals (Finska valsen) / Inga Berentz / Orkester / Odeon 310090 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -