Finns det flickor finns det kyssar

				T: Gösta Stevens
				M: Jules Sylvain

När jag nå'n gång på hösten nittyfyra,
på barken Margareta gick som lättmatros.
Hade där en gammal båtsman tagit hyra,
det var den jag gick i sångarlära hos.
Come along, come along
Vill ni lära er en gammal sailorsång.
		
	Finns det vind när på havet man kryssar,
	seglar skutan i hamnen snart in.
	Finns det flickor ja då finns det kyssar,
	finns det flaskor ja då finns det vin.
	Finns det kärlek då finns det en boja,
	och ett band allt emellan fjärran land 
	och hemmets strand.
	Finns ett hjärta, då finns det en koja,
	och finns det det då finns det allt för en sjöman.

Det finns sjömän av alla slags nationer,
allt från svenska pojkar och till english boys.
Fast på skilda språk och kanske skilda toner,
sjunger allesammans när de går till kojs.
Come along, come along
vad gör det om skansen den är lite trång: (för)

	Finns det vind när på havet man kryssar.....

Det händer att man känner sig så enslig,
långt bort från Sveriges land och hjärtevännen sin.
Men då sjunger man en bit som är så känslig,
att man förglömmer alla sorger i sitt sinn.
Come along. Come along.
Alltid vänder skutan hemåt någon gång: (för)

	Finns det vind när på havet man kryssar....

Och när man står allen vid skutans roder,
med säker hand vid ratten så en kulen kväll.
Tänker man uppå sin fader och sin moder,
och hennes tårar när man vinkade farväl.
Come along. Come along.
jag ska köpa dig ett fat ådekålång

	Finns det vind när på havet man kryssar....

Och den som denna visa haver skrivit,
han är en ung sjöman på havets vilda våg.
Trogen havets hulda drottning har han blivit,
fastän till andra kvinns ibland han vänt sin håg.
Come along. Come along
Här finns tro och hopp och kärlek dagen lång: (för)

	Finns det vind när på havet man kryssar....


Inspelning(ar): Ernst Rolf / Ork. / 1930 / Odeon A 162 634 (D 2089) / Ref.sång / Ork. / okt 1930 / Polyphon NS 90396 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -