Är du ensam i kväll
(Are you lonesome to night)

				SvT: Karl-Lennart
				M: Roy Turk - Lou Handman

Det var för fjorton da'r se'n,
du sa bara: "Farväl min vän!"
Jag visste inte vad som hänt,
och vet det inte än.
Du skall inte tro på skvaller,
och rykten för då går allting itu.

	Är du ensam i kväll?
	Saknar du mej i kväll,
	finns i ögonvrån en liten tår?
	Tänker du liksom jag,
	på en ljus sommardag,
	när vi trodde att världen var vår?
	Att försöka att glömma, det är allt för svårt,
	när vi bär på ett minne, som bara är vårt...
	Jag behöver dej nu,
	för mej finns bara du,
	känner du dej så ensam som jag?

Jag nästan anar vad det är:
Andra vill att allt skall gå isär.
Kanske de lyckas,
att för en tid skilja oss åt.
Men jag tror att du,
en dag förstår och jag får ett förlåt!

	Är du ensam i kväll........


Inspelning(ar): Viola Langby - Lars Klinthorph / Åke Jelvings ork. / 6 aug 1953 / Odeon SD 5723 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -