Jag är ensam

				T&M: Leon Landgren

Jag är ensam med vindens gny,
vågornas sorl och stormig sky.
Hör naturen rasar, som den var besatt,
utav ondskans makt,
i denna natt.

Jag är ensam, kom hem till mig,
Ett SOS sänder jag dig,
när du for från mig, du då ett löfte gav,
att från vida hav,
snart komma igen.

Jag är rädd för blixt och knall,
jag är rädd för regnets fall,
jag är rädd för vågens svall.
Åh, vänd åter hem igen,
hem igen, till din vän.

Jag är ensam med vindens gny,
vågornas sorl och stormig sky.
När du kommer viskar jag ett älskat namn,
och uti din famn,
är stormen förbi.
- Tillbaka -
- Till första sidan -