En sjöman älskar havets våg

			T&M: Trad. från Åland

En sjöman älskar havets våg,
hör vågornas brus.
När stormen skakar mast och tåg,
hör stormarnas sus.
Farväl, farväl, förtjusande mö,
Vi komma väl snart igen.


Inspelning(ar): Bigge Holm (Nonne Hall) / Grands dansorkester / 14 dec 1937 / Grand 521 / Gustaf Willy (Vilhelm Hamnstedt) / Dansorkester / 14 dec 1937 / Silverton 3168 / Harry Brandelius / Waldimirs orkester / 23 sep 1937 / HMV X 4916 / Harry Brandelius / Waldimirs orkester / 23 sep 1937 / RCA Victor 26-1052 / Harry Brandelius / Waldimirs orkester / 23 sep 1937 / Victor V-24169 / Hilmer Borgeling / Gösta Jonssons orkester / sep 1936 / Sonora 3310 / Sven-Olof Sandberg / Orkester / 5 nov 1937 / Scala 107 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -