En sjöman älskar havets våg

			T&M: Trad. från Åland

En sjöman älskar havets våg,
hör vågornas brus.
När stormen skakar mast och tåg,
hör stormarnas sus.
Farväl, farväl, förtjusande mö,
Vi komma väl snart igen.

Jag avsked tar av vännen kär,
vid vågornas brus.
Den hulda då mig trohet svär,
i stormarnas srus.
Farväl, farväl förtjusande mö,
vi komma väl snart igen.

Hon trycker då så ömt min hand,
vid vågornas brus.
Då känns det tungt att gå från land,
till stormarnas sus.
Farväl, farväl förtjusande mö,
vi komma väl snart igen.

Min trogna flickas varma kyss,
- hör vågornas brus.
För sista gången fick jag nyss,
vid stormarnas sus.
Farväl, farväl förtjusande mö,
vi komma väl snart igen.

Där står hon än på stranden grön,
vid vågornas brus.
och ber till Gud för mig en bön
ur stormarnas sus.
Farväl, farväl förtjusande mö,
vi komma väl snart igen.Inspelning(ar): Bigge Holm (Nonne Hall) / Grands dansorkester / 14 dec 1937 / Grand 521 / Gustaf Willy (Vilhelm Hamnstedt) / Dansorkester / 14 dec 1937 / Silverton 3168 / Harry Brandelius / Waldimirs orkester / 23 sep 1937 / HMV X 4916 / Harry Brandelius / Waldimirs orkester / 23 sep 1937 / Victor V-24169, 26-1052 / (US) Hilmer Borgeling / Gösta Jonssons orkester / sep 1936 / Sonora 3310 / Sven-Olof Sandberg / Orkester / 5 nov 1937 / Scala 107 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -