En gång jag seglar i hamn 

		T&M: Stig 0lin 
	
Liten blir stor drömmer och tror,
kommer du snart till mej? 
Rosende kind kommer en vind,
för den mej hem till dej. 

	Oh, en gång jag seglar i hamn,
	en gång är du i min famn,
	en gång berättas, min vän, 
	sagan om dem,
	som kommer igen. 
	En gång i drömmarnas land,
	vandrar vi två hand i hand,
	en gång, min älskling,
	kommer jag hem till dej. 

Blågröna svall, tång och korall, lurar inunder mej, 
men ovanför, stjärnorna hör, sången jag skrev till dej:

	Oh, en gång jag seglar i hamn.......
- Tillbaka -
- Till första sidan -