Emils supvisa

				Mel: Emil i Lönneberga

Till spritbutiken ränner jag och bankar på dess port.
Jag vill ha nå't som bränner bra och gör mig skitfull fort.
Men expediten sa: "Godda, 
hur gammal kan min herre va'?
Har du nå't leg, ditt jävla drägg? 
Kom hit igen när du fått skägg!"
	
Men detta var ju inte bra jag vill bli full i kväll.
Då plötsligt en idé fick jag, de har ju sprit på Shell!
Många flaskor stod där på rad,
så nu kan jag bli skitfull och glad.
Den röda vätskan rinner ner...
Nu kan jag inte se nå't mer!
- Tillbaka -
- Till första sidan -