Eldsvådan i Skinnamåla

				T: ??
				M: ??

Det var ett rent elände de' som hände härom natten,
hos August Petter Johansson i Skinnamåla by.
Ty brännvinsapparaten hade fått för lite vatten,
så snart slog eld och lågor upp i högan sky.
Och Johansson han grät och sa: "Det där var ju skada"
se'n svor han så det riktigt lukta svavelpomada.
Och kärringen hon hjälpte till med hela sin svada,
så ni ska tro det var ett riktigt herrans liv.

Man han det knappast hämta förrän det klämta uti kyrkan,
och klockar'n uti randiga kalsonger blåste larm.
och Skinnarmåla brandkår ryckte ut med hela styrkan,
och slangen släpa efter som en annan tram.
Och gubbarna de sprang som di haft ell' uti baken,
de gjorde dom ju inte för det go'a i saken.
Men Johansson han hade högt försäkrat den kraken,
och därför satte gubbarna så'n jädrans fart.
	
Det gnistra och det spraka och de knaka å det smällde,
"Du gamla hem" sa Johansson och rösten lät så len.
Se'n sprang han gång på gång till källarsvalen där han hällde,
i sprutan minst en femti liter fotogen.
"Ni kan ju låta bli och fjäska på så förbannat!"
sa August Petter Johansson till folket blandannat.
De här är inte mer än att jag själv kan bemannat,
och se'n så spruta han på nytt av bara hin!

Men länsman gick och glodde ty han trodde som de flesta,
i Skinnamåla att det där det var nog lite båg.
Ty länsman har vi fått för våra synder för det mesta,
och vet ni vad den gamle räven slutligt såg?
Jo, tänk det börja brinna uti Johanssons spruta,
att vatten inte brinner är nog det absoluta.
Och August Petter Johanssons till skogs ville kuta,
men länsman sa: "Du Johansson, nu följs vi åt."

Talat: "Vad har den anklagade att anföra till sitt försvar?"
"Jo det var ju nådig domarn själv som lurte på mej både
brandörsäkringa och hagelförsäkringa. Men hur i hundan 
en skulle kunna få't te' å hagla se, de va jag inte karl till att 
lista ut och därför så....."
"Ja ja, tig Johansson. Rätten har redan fattat sitt beslut. På grund
av förmildrande omständigheter dömes ni härmed att böta en summa, 
stor kronor 18:75 såsom ersättning för brandkårens utryckning."
"Åh håken!"

Ja detta var eldsvådan uti Skinnarmåla by


Inspelning(ar): Artur Rolén / Favorit-orkestern / 11 dec 1934 / Odeon A 255 245 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -