I Eksjö sta' på Ränneslätt

				T: Albert Engström
				M: Björn "Nalle" Halldén

I Eksjö sta' på Ränneslätt,
där går en äkta bra polkett.
å likaså på Hultfre' slätt,
där dansar hvareviga flecka nätt.

	Adelittan adelideli,
	adelittan adelideli.
	aderallalla aderadellalla,
	adelittan adelidela.

Ack hör på denna stadsmusik,
den är så en kan blifva sjuk.
Den låter som en trubbig knif,
allt på en rostig spik.

	Adelittan adelideli....

En liten flicka nätt och grann,
som väger sju och nitti pund.
När hon i dansen svänger kring,
si, då darrar husets grund.

	Adelittan adelideli....

Å när vi dansat salen rundt,
å månget glas i botten tömt.
Si då gångar vi på adelialej,
å ja feck följa med

	Adelittan adelideli....


Inspelning(ar): Bror Bernt / Orkester / Kristiania sep 1905 / Zonophone Rec. 72143 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -