Ä' ni me'?
(Ur filmen: "Fransson den förskräcklige")

				T: Roni
				M: Sven Rüno

Man skall vara god och glad de' ä' min paroll!
Låt ej gammalt groll,
spela någon roll!
Ditt humör ska' opp en grad, du ska bara le.
le och tralla me'
ä' ni alla me' på de'?

	Ä' ni me'? Ja vi ä' me' allihopa!
	Ä' du gammal eller ung,
	ska' du sjunga, bara sjung!
	Ä' ni me'? Ja vi ä' me' allihopa!
	För det lättar med en sång,
	så sätt igång!
	Ja, sätt igång!

En är snål och en är sur, en är spelevink.
En är käck och flink,
en ger oss en vink.
Sången är en solskenstur, le åt din rival,
bort med allt förtal,
fram för sunda ideal!

	Ä' ni me'?.........


- Tillbaka -
- Till första sidan -