Doris Marianne

				T&M: Verner Åslund - Åke Fagerlund

Nyss kom en båt från främmande land,
och la'  till invid Kustens hotell.
Vart sjömanshjärta har nu satts i brand,
- det skall bli en förtrollande kväll,
ty man längtat i år
att få se blott ett spår,
av den flicka, för vilket hjärtat slår.

	Det skall viskas bara detta namn
	Doris Marianne.
	Det flugit har från hamn till hamn,
	Doris Marianne.
	Du är bedårande i din charme,
	man blir så underligt vek och varm,
	Doris Marianne.

Kustens hotell varit hemvisten jämt,
När man ankrat uti Göteborg.
Även i kväll är det humor och skämt,
överbord har man kastat all sorg.
Se, hon går där så grann,
vilken syn för en man,
lilla älskliga ljuva Doris Marianne.


Inspelning(ar): Gustaf Torrestad / Einar Groths ork. / 23 aug 1944 / Odeon D 5147 / Harry Brandelius / Carl Jularbos ork. / 29 jun 1944 / Sonora 7199 / Nils Croona / Einar Groths ork. / 23 aug 1944 / Silverton 3386 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -