Filosofisk Dixieland

				T&M: Ulf Peder Olrog

Huka er grundligt grabbar, 
för en filosofisk dixieland.
Kant han tar sin dragbasun,
och Freud sin klarinett,
Nietzsche på trumpet,
han lirar solo stup i ett.
Huka er grundligt grabbar,
för här är djupa snubbars band.
Nu har dom grälat slut på vårat gäng,
och enat sig om en refräng:
den skrålar vi allt vad vi kan:

	Du skall göra som Svenssons gör,
	och inte skilja dej från mängden.
	Du skall tro det som Svenssons tror,
	om du tror nå't alls.
	För att jämt vara den som stör,
	kan inte löna sig i längden.
	Du skall göra som Svennsons gör,
	om du gör nå't alls.

Stick inte opp, stick hellre ner,
stick offside för det lönat sej mer.
Huka er grundligt grabber,
för vi håller föredrag i dag.
texten den är ganska svår,
med snudd på filosofi
kanske går den bättre
till en enkel melodi.
Huka er grundligt grabbar,
här är en allmängiltig lag.
Den gamla sedelagen inom oss
där bättre jag och sämre slåss
behöver du ej mera idag.
		
	Du skall göra som Svenssons......


Inspelning(ar): Alice Babs / Gösta Theselius ork. / 29 nov 1955 / Metronome J 405 / Calle Reinholdz / Nils Weingards ork. / 14 okt 1955 / Sonora 7888 / Margareta Kjellberg / Arnold Johansson dixielandband / 14 okt 1955 / Decca F 44309 / Tre knas / Muc. lic. Gösta Theselius och hans filosofiska lärarkår / 06 okt 1955 / Metronome J 396 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -