Åh detta brännvin

				Mel: Appladalen i Värnamo

Åh detta brännvin som alltid jäklas.
För framåt natten man måste kräkas.
Men kräftor har ju så hårda skal,
de kan ju fastna i ens anal.
- Tillbaka -
- Till första sidan -