Det skall gå en sång genom världen

				T: Gus Morris
				M: Ulf Sandström

Det ska gå en sång genom världen och vart litet hjärta nå,
och sjungas av millioner och då även av oss två.
För alla som stridit och lidit och som kanske allt har mist,
för dem ska tonerna ljuda som en glädjesång till sist.
Och alltid så minns jag när du for bort ifrån mig,
men lika troget så finns jag här hemma,
och väntar den stunden på dig.
Då det går en sång genom världen och vi båda jubla med,
och sjunga bland millioner när en dag det blivit fred.

Och alltid så minns jag när du for bort ifrån mig,
men lika troget så finns jag här hemma,
och väntar den stunden på dig.
Då det går en sång genom världen och vi båda jubla med,
och sjunga bland millioner när en dag det blivit fred.


Inspelning(ar): Lennart Lauber / Sven Arefeldts ork. / ? / Sonora 7201 / Nils Kihlberg / Thore Ehrlings ork. / 29.10.1943 / HMV X 7057 / Thory Bernhards / Ulf Sandströms ork. / ? / HMV X 7081 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -