Det kommer en vår

				T: Jokern
				M: Jules Sylvain

Framåt, vår tanke måste vandra,
framåt emot den ljusa tid.
när vi ser ett land som ler och åter grönskande står
ty en gång vintern förgår, en vår i blomning står.
Vår väg vi vandra med varandra,
på teg som åter andas frid.
Låt oss mörka da'r ej klandra,
när ljusa tider taga vid.
Högt i skyn skola svalorna flyga,
ty det kommer, det kommer en vår.
Vi ska' plocka violerna blyga,
och vår vänskap vi varandra betyga.
All vindar skall jubla och sjunga,
ty det kommer, det kommer en vår.
Under kärlekens sång evigt äro vi unga,
när det blir vår en gång.

All vindar skall jubla och sjunga,
ty det kommer, det kommer en vår.
Under kärlekens sång evigt äro vi unga,
när det blir vår en gång.


Inspelning(ar): Johnny Bode / Sven Arefeldts ork. / 09.02.1940 / Polyphon NS 90868 / Johnny Bode / Sven Arefeldts ork. / 09.02.1940 / Sonora 3609 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -