David och Goliat

		Mel: En lille rystedans / Jazzgossen

Det var krig i Palestina, 
och Davids bröder var med, 
David gick och vakta svina, 
när han inte exercerade. 
Men så kom det bud från kungen, 
som sade att, sade att, sade att, 
nu var lilla David tvungen, 
slå Goliat, goliat, goliat. 
 
David gick emot drasuten, 
sex alnar och en tvärhand hög, 
Nådde knappast upp till truten, 
när han gjorde sina värsta språng. 
Men så tog han fram en slunga, 
och en kiselsten, kiselsten, kiselsten. 
Tänkte nu ska han få gunga, 
den Filisteen, Filisteen, Filisteen. 
 
Goliat han damp i backen, 
under hemska rysansvärda tjut. 
David stack han bak i nacken, 
med sitt allra, allra längsta spjut. 
Filisteerna dom flydde, 
i vild panik, vild panik, vild panik. 
Medan David stod och spydde, 
på Goliats lik.
- Tillbaka -
- Till första sidan -