Den vackraste dagen i år
The Lovliest night of the year

				SvT: Karl Lennart
				M: Juventino Rosas

Vet, du att i dag,
är den vackraste dagen i år?
Ty, det är den dag,
som mig lärt vari lyckan består.
Den, dag man blir kär,
vill man ta hela världen i famn!
Det namn som du bär,
är för mig världens vackraste namn.

Jag är ju ingen poet,
men i dag kan jag skriva en dikt - 
jag vet och du även vet,
att det blir om min kärlek en bikt!
Som den kärlekens sång
alla älskande genast förstår,
så klingar vår sång,
om den vackraste dagen i år!

- Tillbaka -
- Till första sidan -