Du skall få min gamla cykel när jag dör
(She'll be comin'...)
(Du skall ta gitarren...)

				T: ?
				M: Trad.

Du skall få min gamla cykel när jag dör, 
du skall få min gamla cykel när jag dör.
För där uppe i Guds rike,
kör man bara mini-bike.
Du skall få min gamla cykel när jag dör.

Du skall få min gamla kortlek när jag dör, 
du skall få min gamla kortlek när jag dör.
För där uppe hos Gud fader,
får man inte dra en spader..
Du skall få min gamla kortlek när jag dör.

Du skall få min gamla potta när jag dör, 
du skall få min gamla potta när jag dör.
För där uppe hos Maria,
får man pinka i det fria.
Du skall få min gamla potta när jag dör 

Du skall få min gamla skjorta när jag dör,
du skall få min gamla skjorta när jag dör.
Den är tvättad, ren och struken
och den räckwer ner till......knäna.
Du skall få min gamla skjoerta när jag dör.

- Tillbaka -
- Till första sidan -